Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0141(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0293/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0293/2016

Keskustelut :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Äänestykset :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0415

Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

18. Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin ja Maria Noichl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Anthea McIntyre.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.6.

Oikeudellinen huomautus