Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0141(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0293/2016

Texte depuse :

A8-0293/2016

Dezbateri :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Voturi :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0415

Proces-verbal
Marţi, 25 octombrie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

18. Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin și Maria Noichl.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Anthea McIntyre.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 26.10.2016.

Notă juridică