Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 25. oktober 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen
 3.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
 4.Intern sikkerhed i EU - de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af vedtagne sikkerhedsforanstaltninger, og de udfordringer, der ligger forude (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.4.Medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.5.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.6.Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.7.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.8.Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker ***II (afstemning)
  5.9.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***II (afstemning)
  5.10.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)
 6.Velkomstord
 7.Afstemningstid (fortsat)
  7.1.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed (afstemning)
  7.2.EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (afstemning)
  7.3.Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (afstemning)
  7.4.Menneskerettigheder og migration i tredjelande (afstemning)
  7.5.Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (afstemning)
  7.6.EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (afstemning)
  7.7.Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (afstemning)
  7.8.Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (afstemning)
  7.9.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Kommissionens arbejdsprogram 2017 (forhandling)
 12.Midtvejsrevision af FFR (forhandling)
 13.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (forhandling)
 16.Selskabsbeskatningspakke (forhandling)
 17.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ***II (forhandling)
 18.Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***II (forhandling)
 19.Transfedtsyrer (forhandling)
 20.Modtagne dokumenter
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (176 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (78 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (58 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (227 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (261 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (830 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (4055 kb)
Juridisk meddelelse