Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine
 3.ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (arutelu)
 4.ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.6.Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.7.Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.8.Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega ***II (hääletus)
  5.9.Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) ***II (hääletus)
  5.10.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)
 6.Tervitus
 7.Hääletused (jätkamine)
  7.1.Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (hääletus)
  7.2.ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (hääletus)
  7.3.Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)
  7.4.Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (hääletus)
  7.5.Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (hääletus)
  7.6.Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (hääletus)
  7.7.Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (hääletus)
  7.8.Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (hääletus)
  7.9.ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (arutelu)
 12.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 13.Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (arutelu)
 16.Äriühingute maksustamise pakett (arutelu)
 17.Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus ***II (arutelu)
 18.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***II (arutelu)
 19.Transrasvad (arutelu)
 20.Esitatud dokumendid
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (174 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (78 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (58 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (228 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (251 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (811 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (4053 kb)
Õigusalane teave