Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 25. októbra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu rokovania
 3.Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 4.Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.7.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.8.Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách ***II (hlasovanie)
  5.9.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) ***II (hlasovanie)
  5.10.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (hlasovanie)
 6.Oficiálne privítanie
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  7.1.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií (hlasovanie)
  7.2.Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (hlasovanie)
  7.3.Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (hlasovanie)
  7.4.Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (hlasovanie)
  7.5.Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (hlasovanie)
  7.6.Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (hlasovanie)
  7.7.Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (hlasovanie)
  7.8.Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (hlasovanie)
  7.9.Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Pracovný program Komisie na rok 2017 (rozprava)
 12.Revízia VFR v polovici trvania (rozprava)
 13.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (rozprava)
 16.Balík predpisov o zdaňovaní právnických osôb (rozprava)
 17.Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II (rozprava)
 18.Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II (rozprava)
 19.Transmastné kyseliny (rozprava)
 20.Predloženie dokumentov
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (176 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (79 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (61 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (234 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (262 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (1020 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (4201 kb)
Právne oznámenie