Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2047(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0287/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0287/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0411

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.2. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jens Geier και Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0411)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου