Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

6.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas, gavus Estijos paraišką „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“ (balsavimas)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Estijos paraiška „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG komitetas – Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0413)

Teisinis pranešimas