Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0141(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0293/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0293/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0415

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.6. Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ and 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0415)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου