Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.8. Trans-λιπαρά (ψηφοφορία)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000105/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000106/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0417).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου