Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2954(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000126/2016

Esitatud tekstid :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000126/2016), mille esitas(id) Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Hohlmeier ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara komisjonile: ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt ja Jean Lambert esitasid küsimuse.

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis ja Igor Šoltes.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave