Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2954(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000126/2016

Pateikti tekstai :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Debatai :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

11. ES politika ir veiksmai, siekiant apsaugoti vaikus migracijos aplinkybėmis (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000126/2016), kurį pateikė Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ir Julie Ward S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Hohlmeier ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Laura Ferrara Komisijai: ES politika ir veiksmai, skirti vaikams apsaugoti migracijos aplinkybėmis (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt ir Jean Lambert pristatė klausimą.

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis ir Igor Šoltes.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas