Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2954(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000126/2016

Predkladané texty :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

11. Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000126/2016), ktorú položili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Julie Ward v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Monika Hohlmeier a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Laura Ferrara, pre Komisiu: Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt a Jean Lambert rozvinuli otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie