Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Съобщение на председателството
 4.Отдаване на почит
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 октомври (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)
  6.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)
  6.3.Средносрочен преглед на МФР (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония (гласуване)
  6.5.Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор ***II (гласуване)
  6.6.Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (гласуване)
  6.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (гласуване)
  6.8.Трансмастни киселини (гласуване)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Обяснениe на вот
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата - 2015 г. (разискване)
 11.Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията (разискване)
 12.Положението в Северен Ирак/Мосул (разискване)
 13.Афганистан, и по-специално ангажиментите на ЕС и ролята на ЕП в Съвместния път напред ЕС-Афганистан по въпросите на миграцията (разискване)
 14.Положението в Беларус (разискване)
 15.Положението на журналистите в Турция (разискване)
 16.Composition des délégations
 17.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (разискване)
 18.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 20.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 21.Внесени документи
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (232 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (87 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (37 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (59 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (232 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (316 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (1175 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (4240 kb)
Правна информация