Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 26 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Avviż mill-Presidenza
 4.RINGRAZZJAMENT
 5.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-20 u tal-21 ta' Ottubru 2016 (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 - it-taqsimiet kollha(votazzjoni)
  6.2.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  6.3.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP (votazzjoni)
  6.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Estonja – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (votazzjoni)
  6.5.L-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tal-entitajiet tas-settur pubbliku ***II (votazzjoni)
  6.6.Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti ***II (votazzjoni)
  6.7.Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2016 (votazzjoni)
  6.8.Xaħmijiet trans (votazzjoni)
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2015 (dibattitu)
 11.Politiki u azzjonijiet tal-UE għall-protezzjoni tat-tfal fil-kuntest tal-migrazzjoni (dibattitu)
 12.Is-sitwazzjoni fit-Tramuntana tal-Iraq/Mosul (dibattitu)
 13.L-Afganistan, b'mod partikolari l-impennji tal-UE u r-rwol tal-PE fit-Triq Konġunta 'l Quddiem tal-Afganistan-UE fi kwistjonijiet tal-migrazzjoni (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Belarussja (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 17.Is-sigurtà nukleari u n-nonproliferazzjoni (dibattitu)
 18.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill - Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC - Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS - Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (dibattitu)
 19.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 21.Dokumenti mressqa
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (203 kb)  Lista tal-Membri preżenti (63 kb)
 
Minuti (83 kb)  Lista tal-Membri preżenti (37 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (58 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (203 kb)
 
Minuti (294 kb)  Lista tal-Membri preżenti (64 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (1099 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (4210 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza