Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 27 ta' Ottubru 2016 - StrasburguVerżjoni finali

2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

irriferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) imwettqa b'mod konġunt minn bosta Stati Membri (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu assistenza lil Ġermanja (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar saħħet it-trabi tat-twelid (B8-1021/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli marbuta ma' livelli għoljin ta' ħsejjes fl-użu ta' headphones jew ta' earphones (B8-1022/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (B8-1023/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (B8-1025/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (B8-1026/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (B8-1028/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi li qed tolqot lill-produtturi tal-ħalib (B8-1029/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konċessjoni ta' eżenzjoni għaż-żjut essenzjali naturali tal-lavanda fil-qafas tar-Regolament REACH (B8-1030/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-għeluq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (B8-1031/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (B8-1032/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (B8-1033/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (B8-1034/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Dominique Bilde u Marie-Christine Boutonnet. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żooterapija (B8-1035/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (B8-1036/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-kastrazzjoni tal-ħnieżer (B8-1037/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-illimar tas-snien tal-ħnieżer (B8-1038/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-baqar li jreddgħu (B8-1039/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-għoġġiela (B8-1040/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-qtugħ tad-denb tal-ħnieżer (B8-1041/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-gniedes (B8-1044/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kaċċa illegali tal-iljunfanti Afrikani u Ażjatiċi (B8-1045/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-baqar tal-ħalib (B8-1046/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà (B8-1047/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (B8-1048/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (B8-1049/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Unità tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea (B8-1050/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-batterji reżistenti għall-antibijotiċi (B8-1059/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-pedopornografija (B8-1091/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħela tal-karta (B8-1092/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-problemi kkawżati mid-diżintermedjazzjoni tal-finanzjament tal-intrapriżi (B8-1093/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżbilanċi strutturali tal-kummerċ internazzjonali minħabba l-kompetizzjoni inġusta Ċiniża (B8-1094/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasferiment ta' fondi li ġejjin minn pajjiżi żviluppati lejn pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp (B8-1095/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsegwenzi tal-politiki ta' riforma tal-iskemi tal-irtirar f'perjodu ta' kriżi (B8-1096/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Florian Philippot u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proġett tal-liberalizzazzjoni tal-viża għaċ-ċittadini Torok (B8-1097/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Florian Philippot u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-pjan ta' ristrutturar ta' Areva u l-liġi dwar l-għajnuna mill-Istat (B8-1098/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interessi tal-ex Kummissarji Ewropej (B8-1099/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal programmi speċifiċi u aktar idonei maħsuba biex jiffaċilitaw ir-reintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol tal-persuni f'età 'l fuq minn 50 sena (B8-1100/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tal-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni (B8-1101/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tas-sistema tas-sikurezza stradali (B8-1102/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (B8-1103/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (B8-1104/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-enerġija nukleari (B8-1105/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-limitazzjoni tal-użu tal-pestiċidi biex l-ilma jiġi protett aħjar (B8-1106/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tqegħid f'kustodja tal-orfni ta' femminiċidju (B8-1107/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-avorju lejn l-Ewropa permezz tal-kaċċa għat-trofej (B8-1108/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġestjoni korretta tar-riżorsi tal-ilma (B8-1109/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet ta' impjieg fis-settur tat-trasport bl-ajru (B8-1110/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-programm ta' appoġġ għar-riformi u l-involviment tal-Istati Membri (B8-1111/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

Avviż legali