Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 oktober 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Europese Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (hetPrima-initiatief) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over neonatale gezondheid (B8-1021/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de gevaren van hoge geluidsniveaus bij het gebruik van hoofdtelefoons of oortjes (B8-1022/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (B8-1023/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Milieuagentschap (B8-1025/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (B8-1026/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (B8-1028/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de crisis in de melkproductiesector (B8-1029/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de verlening van een vrijstelling voor natuurlijke etherische lavendeloliën in het kader van de Reach-verordening (B8-1030/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (B8-1031/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (B8-1032/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (B8-1033/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Satellietcentrum van de Europese Unie (B8-1034/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Dominique Bilde en Marie-Christine Boutonnet. Ontwerpresolutie over therapie met dieren (B8-1035/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van de Europese Stichting voor opleiding (B8-1036/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het afschaffen van de castratie van varkens (B8-1037/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bestrijding van het vijlen van tanden bij varkens (B8-1038/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden bij zoogkoeienhouderijen (B8-1039/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden in de kalverhouderij (B8-1040/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bestrijding van het couperen van de staart bij varkens (B8-1041/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden in rundveehouderijen (B8-1044/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het stropen van olifanten in Afrika en Azië (B8-1045/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden in de melkveehouderij (B8-1046/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (B8-1047/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (B8-1048/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (B8-1049/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het justitieel samenwerkingsteam van de Europese Unie (B8-1050/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica (B8-1059/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de bestrijding van kinderporno (B8-1091/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de strijd tegen papierverspilling (B8-1092/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de problemen die worden veroorzaakt door bedrijfsfinanciering zonder intermediairs (B8-1093/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de structurele onevenwichtigheden van de internationale handel ten gevolge van de oneerlijke mededinging van China (B8-1094/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over geldzendingen van ontwikkelde landen naar minder ontwikkelde landen (B8-1095/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het beleid waarbij de pensioenstelsels worden hervormd in een crisisperiode (B8-1096/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Florian Philippot en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het plan voor versoepeling van de visumregeling voor Turkse onderdanen (B8-1097/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Florian Philippot en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het herstructureringsplan voor Areva en de staatssteunregels (B8-1098/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de preventie van belangenconflicten bij voormalige Europese commissarissen (B8-1099/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om specifieke en geschiktere programma's ter bevordering van de wederintreding op de arbeidsmarkt van personen boven 50 (B8-1100/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van de strijd tegen namaak (B8-1101/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de hervorming van het systeem voor verkeersveiligheid (B8-1102/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (B8-1103/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (B8-1104/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over kernenergie (B8-1105/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de beperking van het gebruik van pesticiden om water beter te beschermen (B8-1106/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de plaatsing van kinderen die wees zijn geworden door vrouwenmoord (B8-1107/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de bestrijding van de handel van ivoor als jachttrofee naar Europa (B8-1108/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een correct beheer op het gebied van water (B8-1109/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de arbeidsomstandigheden in de sector van het luchtvervoer (B8-1110/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het steunprogramma voor hervormingen en de betrokkenheid van de lidstaten (B8-1111/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

Juridische mededeling