Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 27 octombrie 2016 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

2) de către deputați, următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la sănătatea neonatală (B8-1021/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la pericolele utilizării căștilor intra- și extra-auriculare la volum ridicat (B8-1022/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Europene pentru Produse Chimice (B8-1023/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Europene de Mediu (B8-1025/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (B8-1026/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (B8-1028/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la criza care afectează producătorii de lapte (B8-1029/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea unei derogări în favoarea uleiurilor esențiale naturale de levănțică în cadrul Regulamentului REACH (B8-1030/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (B8-1031/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (B8-1032/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (B8-1033/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Centrului Satelitar al Uniunii Europene (B8-1034/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG

- Dominique Bilde și Marie-Christine Boutonnet. Propunere de rezoluție referitoare la zooterapie (B8-1035/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Fundației Europene de Formare (B8-1036/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea practicii castrării porcilor (B8-1037/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea practicii pilirii dinților porcilor (B8-1038/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a vacilor care alăptează (B8-1039/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a vițeilor (B8-1040/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea practicii tăierii cozii porcilor (B8-1041/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a bovinelor (B8-1044/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la braconajul elefanților din Africa și Asia (B8-1045/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a vacilor de lapte (B8-1046/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție privind închiderea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (B8-1047/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție privind închiderea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (B8-1048/2016)

retrimis

fond :

FEMM

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (B8-1049/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (B8-1050/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la bacteriile rezistente la antibiotice (B8-1059/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea pornografiei infantile (B8-1091/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la lupta împotriva irosirii hârtiei (B8-1092/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la problemele cauzate de finanțarea fără intermediere a întreprinderilor (B8-1093/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la dezechilibrele structurale din comerțul internațional provocate de concurența neloială chineză (B8-1094/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la remiterea de fonduri din țările dezvoltate către țările mai puțin dezvoltate (B8-1095/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

LIBE

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele politicilor de reformă a sistemului de pensii în perioade de criză (B8-1096/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Florian Philippot și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de liberalizare a vizelor pentru resortisanții turci (B8-1097/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Florian Philippot și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la restructurarea grupului Areva și la legislația privind ajutoarele de stat (B8-1098/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea conflictelor de interese în cazul foștilor comisari europeni (B8-1099/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cererea de programe specifice și mai adecvate urmărind să favorizeze reintegrarea pe piața muncii a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani (B8-1100/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la amplificarea luptei împotriva contrafacerii (B8-1101/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reforma sistemului de siguranță rutieră (B8-1102/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (B8-1103/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (B8-1104/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la energia nucleară (B8-1105/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la limitarea utilizării pesticidelor pentru o mai bună protecție a apei (B8-1106/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la plasarea orfanilor rămași în urma feminicidelor (B8-1107/2016)

retrimis

fond :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la lupta împotriva traficului de fildeș spre Europa ca urmare a vânătorii de trofee (B8-1108/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la gestionarea corectă a resurselor de apă (B8-1109/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de angajare din sectorul transportului aerian (B8-1110/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la programul de sprijin pentru reforme și implicarea statelor membre (B8-1111/2016)

retrimis

fond :

ECON

Notă juridică