Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2872(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1126/2016

Arutelud :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Hääletused :

PV 27/10/2016 - 8.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0425

Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - Strasbourg

3. Euroopa vabatahtlik teenistus (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000107/2016), mille esitas Silvia Costa CULT-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa vabatahtlik teenistus (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa esitas küsimuse.

Tibor Navracsics (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krystyna Łybacka, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thomas Mann, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia Costa, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Milan Zver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús ja Cécile Kashetu Kyenge.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Sõna võttis Tibor Navracsics.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Silvia Costa ja Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel vabatahtliku tegevuse ja Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver ja Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2016 protokollipunkt 8.8.

Õigusalane teave