Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Европейската доброволческа служба (разискване)
 4.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (кратко представяне)
 5.Петиции
 6.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (кратко представяне)
 7.Награда „Сахаров“ за 2016 г. (обявяване на лауреатите)
 8.Време за гласуване
  8.1.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)
  8.3.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)
  8.4.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)
  8.5.Положението в Северен Ирак/Мосул (гласуване)
  8.6.Положението на журналистите в Турция (гласуване)
  8.7.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (гласуване)
  8.8.Европейската доброволческа служба (гласуване)
  8.9.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (гласуване)
  8.10.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Позиции на Съвета на първо четене
 13.Преминаване от лятно на зимно часово време (разискване)
 14.Решения относно някои документи
 15.Трансфер на бюджетни кредити
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (244 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (87 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (53 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (84 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (290 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (69 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (925 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (2249 kb)
Правна информация