Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (συζήτηση)
 4.Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (σύντομη παρουσίαση)
 5.Αναφορές
 6.Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (σύντομη παρουσίαση)
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2016 (ανακοίνωση των νικητών)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  8.3.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)
  8.4.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  8.5.Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (ψηφοφορία)
  8.7.Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (ψηφοφορία)
  8.8.Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (ψηφοφορία)
  8.9.Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (ψηφοφορία)
  8.10.Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 13.Αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας (συζήτηση)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Μεταφορές πιστώσεων
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb)  Κατάσταση παρόντων (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb)  Κατάσταση παρόντων (11 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (66 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (85 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (284 kb)  Κατάσταση παρόντων (70 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (979 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (2242 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου