Indiċi 
Minuti
PDF 270kWORD 83k
Il-Ħamis, 27 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Is-Servizz Volontarju Ewropew (dibattitu)
 4.L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 (preżentazzjoni qasira)
 5.Petizzjonijiet
 6.Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali? (preżentazzjoni qasira)
 7.Premju Sakharov 2016 (tħabbira tar-rebbieħa)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.2.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  8.3.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS (votazzjoni)
  8.4.Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  8.5.Is-sitwazzjoni fit-Tramuntana tal-Iraq/Mosul (votazzjoni)
  8.6.Is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija (votazzjoni)
  8.7.Is-sigurtà nukleari u n-nonproliferazzjoni (votazzjoni)
  8.8.Is-Servizz Volontarju Ewropew (votazzjoni)
  8.9.L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 (votazzjoni)
  8.10.Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali? (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 13.Bidla mill-ħin tas-sajf għal dak tax-xitwa (dibattitu)
 14.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 15.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

irriferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) imwettqa b'mod konġunt minn bosta Stati Membri (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu assistenza lil Ġermanja (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar saħħet it-trabi tat-twelid (B8-1021/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli marbuta ma' livelli għoljin ta' ħsejjes fl-użu ta' headphones jew ta' earphones (B8-1022/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (B8-1023/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (B8-1025/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (B8-1026/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (B8-1028/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi li qed tolqot lill-produtturi tal-ħalib (B8-1029/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konċessjoni ta' eżenzjoni għaż-żjut essenzjali naturali tal-lavanda fil-qafas tar-Regolament REACH (B8-1030/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-għeluq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (B8-1031/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (B8-1032/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (B8-1033/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (B8-1034/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Dominique Bilde u Marie-Christine Boutonnet. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żooterapija (B8-1035/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (B8-1036/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-kastrazzjoni tal-ħnieżer (B8-1037/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-illimar tas-snien tal-ħnieżer (B8-1038/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-baqar li jreddgħu (B8-1039/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-għoġġiela (B8-1040/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-qtugħ tad-denb tal-ħnieżer (B8-1041/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-gniedes (B8-1044/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kaċċa illegali tal-iljunfanti Afrikani u Ażjatiċi (B8-1045/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-baqar tal-ħalib (B8-1046/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà (B8-1047/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (B8-1048/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (B8-1049/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Unità tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea (B8-1050/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-batterji reżistenti għall-antibijotiċi (B8-1059/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-pedopornografija (B8-1091/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħela tal-karta (B8-1092/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-problemi kkawżati mid-diżintermedjazzjoni tal-finanzjament tal-intrapriżi (B8-1093/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżbilanċi strutturali tal-kummerċ internazzjonali minħabba l-kompetizzjoni inġusta Ċiniża (B8-1094/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasferiment ta' fondi li ġejjin minn pajjiżi żviluppati lejn pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp (B8-1095/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsegwenzi tal-politiki ta' riforma tal-iskemi tal-irtirar f'perjodu ta' kriżi (B8-1096/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Florian Philippot u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proġett tal-liberalizzazzjoni tal-viża għaċ-ċittadini Torok (B8-1097/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Florian Philippot u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-pjan ta' ristrutturar ta' Areva u l-liġi dwar l-għajnuna mill-Istat (B8-1098/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interessi tal-ex Kummissarji Ewropej (B8-1099/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal programmi speċifiċi u aktar idonei maħsuba biex jiffaċilitaw ir-reintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol tal-persuni f'età 'l fuq minn 50 sena (B8-1100/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tal-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni (B8-1101/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tas-sistema tas-sikurezza stradali (B8-1102/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (B8-1103/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (B8-1104/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-enerġija nukleari (B8-1105/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-limitazzjoni tal-użu tal-pestiċidi biex l-ilma jiġi protett aħjar (B8-1106/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tqegħid f'kustodja tal-orfni ta' femminiċidju (B8-1107/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-avorju lejn l-Ewropa permezz tal-kaċċa għat-trofej (B8-1108/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġestjoni korretta tar-riżorsi tal-ilma (B8-1109/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet ta' impjieg fis-settur tat-trasport bl-ajru (B8-1110/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-programm ta' appoġġ għar-riformi u l-involviment tal-Istati Membri (B8-1111/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON


3. Is-Servizz Volontarju Ewropew (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000107/2016) mressqa minn Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Is-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Curzio Maltese f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Krystyna Łybacka, Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Thomas Mann, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Silvia Costa, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Milan Zver, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús u Cécile Kashetu Kyenge.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso u Tonino Picula.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Intervent ta': Tibor Navracsics.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Silvia Costa u Petra Kammerevert, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-volontarjat u s-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver u Elissavet Vozemberg-Vrionidi, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka u Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin u Marielle de Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti ta' 27.10.2016.


4. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-valutazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič u Jean-Paul Denanot.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 27.10.2016.


5. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 25 ta' Ottubru 2016

Valentin Ioan Mic (Nru 1017/2016); (*) (Nru 1018/2016); (*) (Nru 1019/2016); Claudia Porzi (Nru 1020/2016); Karine Bachelier (Nru 1021/2016); Flavio Miccono (Nru 1022/2016); (*) (Nru 1023/2016); (*) (Nru 1024/2016); (*) (Nru 1025/2016); Marzena Korgol (Nru 1026/2016); (*) (Nru 1027/2016); (*) (Nru 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (Nru 1029/2016); (*) (Nru 1030/2016); (*) (Nru 1032/2016); (*) (Nru 1033/2016); (*) (Nru 1034/2016); (*) (Nru 1035/2016); Luca Gardella (Nru 1036/2016); (*) (Nru 1037/2016); (*) (Nru 1038/2016); (*) (Nru 1039/2016); (*) (Nru 1040/2016); Mireta Nastase (Nru 1041/2016); (*) (Nru 1042/2016); (*) (Nru 1043/2016); (*) (Nru 1044/2016); (*) (Nru 1045/2016); (*) (Nru 1046/2016); (*) (Nru 1047/2016); (*) (Nru 1048/2016); (*) (Nru 1049/2016); (*) (Nru 1050/2016); (*) (Nru 1051/2016); (*) (Nru 1052/2016); (*) (Nru 1053/2016); (*) (Nru 1054/2016); (*) (Nru 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (Nru 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (Nru 1057/2016); Antonio de Palma (Nru 1058/2016); (*) (Nru 1059/2016); (*) (Nru 1060/2016); (*) (Nru 1061/2016); Salvatore Licata (Nru 1062/2016); Pasqualino Ludovico (Nru 1063/2016); (*) (Nru 1064/2016); (*) (Nru 1065/2016); (*) (Nru 1066/2016); (*) (Nru 1067/2016); Juliette Higgins (Nru 1068/2016); Stephen Lawrence (Nru 1069/2016); Xavier Barba Girona (Nru 1070/2016); (*) (Nru 1071/2016); (*) (Nru 1072/2016); (*) (Nru 1073/2016); (*) (Nru 1074/2016); (*) (Nru 1075/2016); (*) (Nru 1076/2016); (*) (Nru 1077/2016); (*) (Nru 1078/2016); (*) (Nru 1079/2016); Silvana Nodari (Nru 1080/2016); Javier Sendín Calvo (Nru 1081/2016); (*) (Nru 1082/2016); (*) (Nru 1083/2016); Alastair Patterson (Nru 1084/2016); Pierpaolo Volpe (Nru 1085/2016); (*) (Nru 1086/2016); (*) (Nru 1087/2016); (*) (Nru 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (Nru 1089/2016); (*) (Nru 1090/2016); Massimo D'Agostino (Nru 1091/2016); Mario Di Ciccio (Nru 1092/2016); (*) (Nru 1093/2016); (*) (Nru 1094/2016); Frank Wilson (Nru 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (Nru 1096/2016); (*) (Nru 1097/2016); (*) (Nru 1098/2016); Alessandro Ciompi (Nru 1099/2016); Eigil Johannesen (Nru 1100/2016); Gianni Mari (Nru 1101/2016); (*) (Nru 1102/2016); Raquel Barris Martí (Nru 1103/2016); (*) (Nru 1104/2016); (*) (Nru 1105/2016); (*) (Nru 1106/2016); (*) (Nru 1107/2016); (*) (Nru 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (Nru 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (Nru 1110/2016); Bernd Golder (Nru 1111/2016); Véronique Robert (Nru 1112/2016); Siegfried Frohn (Nru 1113/2016); (*) (Nru 1114/2016); (*) (Nru 1115/2016); Flavio Miccono (Nru 1116/2016); Matthias Bausch (Nru 1117/2016); (*) (Nru 1118/2016); Luis Rodríguez (Nru 1119/2016); (*) (Nru 1120/2016); (*) (Nru 1121/2016); (*) (Nru 1122/2016); (*) (Nru 1123/2016); (*) (Nru 1124/2016); Giambattista Scivoletto (Nru 1125/2016).

(*) Isem kunfidenzjali

Il-petizzjoni Nru 1031/2016 ġiet irtirata mir-reġistru wara li l-petizzjonant irtiraha wara li kienet ġiet irreġistrata.

Il-President iħabbar li fil-25 ta' Ottubru 2016, huwa indirizza lill-kumitat responsabbli, b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, żewġ petizzjonijiet irċevuti fil-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea u li ma jirrisjedux jew m'għandhomx l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru.


6. Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali? (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar kif il-PAK tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali [2015/2226(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling u Csaba Sógor.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 27.10.2016.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

7. Premju Sakharov 2016 (tħabbira tar-rebbieħa)

Il-President għarraf li l-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tagħti l-premju Sakharov 2016 lil Nadia Murad Basee u Lamiya Aji Ashar, żewġ Iraqini tal-Komunità tal-Yazidi li ħelsuha mill-Grupp Stat Iżlamiku.

Iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni se ssir waqt is-sessjoni plenarja ta' Diċembru fi Strasburgu.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Antonio Tajani u Gabriele Zimmer.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0418)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0418)

Il-kwittanza ġiet miċħuda (ara l-Anness V, Artikolu 5(2)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


8.2. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0419)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0419)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura)..


8.3. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0420)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0420)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura)..


8.4. Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0421)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0421)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura)..


8.5. Is-sitwazzjoni fit-Tramuntana tal-Iraq/Mosul (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fit-Tramuntana tal-Iraq/Mosul (2016/2956(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1159/2016

(flok B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie u László Tőkés f'isem il-Grupp PPE;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0422)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1169/2016 iddekadiet.)


8.6. Is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija (2016/2935(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1158/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1162/2016

(flok B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz u Curzio Maltese; f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun u Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0423)


8.7. Is-sigurtà nukleari u n-nonproliferazzjoni (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sigurtà nukleari u n-nonproliferazzjoni (2016/2936(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1120/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1122/2016

(flok B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle u Julia Pitera, f'isem il-Grupp PPE;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek u Molly Scott Cato, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0424)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1129/2016 u B8-1130/2016 iddekadew.)


8.8. Is-Servizz Volontarju Ewropew (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000107/2016) mressqa minn Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Is-Servizz Volontarju Ewropew (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1126/2016

(flok B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska f'isem il-Grupp PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka u Marlene Mizzi, au nom du groupe S&D;

—   Angel Dzhambazki u Andrew Lewer, f'isem il-Grupp ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic u Hannu Takkula, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Rebecca Harms u Ernest Maragall, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0425)


8.9. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 (votazzjoni)

Rapport dwar il-valutazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat CULT)

Adozzjoni (P8_TA(2016)0426)


8.10. Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali? (votazzjoni)

Rapport dwar kif il-PAK tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali [2015/2226(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0427).


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

It-tieni rapport Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan u Monica Macovei

Is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil u Monica Macovei

Is-sigurtà nukleari u n-nonproliferazzjoni - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei u Seán Kelly

Is-Servizz Volontarju Ewropew - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly u Danuta Jazłowiecka

Rapport Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly u Danuta Jazłowiecka

Rapport Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov u Seán Kelly.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Mara Bizzotto informat li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma kienx ħadem waqt il-votazzjoni għar-rapport Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden għarraf li huwa kien xtaq jivvota kontra l-ewwel parti tal-paragrafu 14 tar-rapport ta' Eric Andrieu (A8-0285/2016).


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.30. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tal-Kunsill dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija (11197/1/2016 - C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)

irriferut lill-kumitat responsabbli : TRAN

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 fir-rigward tal-ftuħ tas-suq għas-servizzi tat-trasport domestiku tal-passiġġieri bil-ferrovija (11198/1/2016 - C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)

irriferut lill-kumitat responsabbli : TRAN

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/34/UE fir-rigward tal-ftuħ tas-suq tas-servizzi tat-trasport domestiku tal-passiġġieri bil-ferrovija u l-governanza tal-infrastruttura ferrovjarja (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)

irriferut lill-kumitat responsabbli : TRAN

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kondizzjonijiet speċifiċi għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)

irriferut lill-kumitat responsabbli : PECH

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk mid-data tal-għada, it-28 ta' Ottubru 2016.


13. Bidla mill-ħin tas-sajf għal dak tax-xitwa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Bidla mill-ħin tas-sajf għal dak tax-xitwa (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Herbert Reul f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD, Anna Záborská, Marc Tarabella, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker u Jiří Pospíšil.

Intervent ta': Tibor Navracsics.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni biex jappoġġa attivitajiet speċifiċi li jsaħħu l-involviment tal-konsumaturi u utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi finanzjarji fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għall-perjodu 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(opinjoni: CONT, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-29 ta' Settembru 2016)

Kumitat IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-istabbiliment ta' regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(opinjoni: ITRE, INTA, AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-6 ta' Ottubru 2016)

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (2016/2220(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli : AFET
(opinjoni: DEVE)

Kumitati ECON, IMCO

- L-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni biex jappoġġa attivitajiet speċifiċi li jsaħħu l-involviment tal-konsumaturi u utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi finanzjarji fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għall-perjodu 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli : ECON
(opinjoni: CONT
(Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura))


15. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 25/2016, 26/2016 u 27/2016;

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 u 27/2016 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mill-21 sal-24 ta' Novembru 2016.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Avviż legali