Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου