Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2067(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0317/2016

Indgivne tekster :

A8-0317/2016

Forhandlinger :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Afstemninger :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0440

Protokol
Tirsdag den 22. november 2016 - StrasbourgEndelig udgave

12. Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
CRE

Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) [2016/2067(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb og Ramona Nicole Mănescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev og Stanislav Polčák.

Talere: Federica Mogherini og Ioan Mircea Paşcu.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 23.11.2016.

Juridisk meddelelse