Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2067(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2016

Ingivna texter :

A8-0317/2016

Debatter :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Omröstningar :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0440

Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) [2016/2067(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb och Ramona Nicole Mănescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev och Stanislav Polčák.

Talare: Federica Mogherini och Ioan Mircea Paşcu.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 23.11.2016.

Rättsligt meddelande