Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. listopadu 2016 - ŠtrasburkKonečné znění

15. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D tyto žádosti o jmenování:

výbor ENVI: Tiemo Wölken

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko: Tiemo Wölken

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Tiemo Wölken

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění