Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2799(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000133/2016

Ingediende teksten :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Debatten :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 22 november 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. Invoering van een vaardighedengarantie (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000133/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Invoering van een vaardighedengarantie (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Emilian Pavel, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová en Claude Rolin.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: een volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling