Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2980(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000138/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000138/2016 (B8-1811/2016)

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 19
CRE 22/11/2016 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

19. Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000138/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Η Alessia Maria Mosca αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου