Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

21. Λήξη της συνεδρίασης
CRE

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου