Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (debata)
 3.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Głosowanie
  5.1.Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)
  5.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)
  5.4.Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów ***II (głosowanie)
  5.5.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (głosowanie)
  5.6.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (głosowanie)
  5.7.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)
  5.8.Europejska Unia Obrony (głosowanie)
  5.9.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (głosowanie)
  5.10.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Sytuacja w Syrii (debata)
 10.Stosunki UE-Turcja (debata)
 11.Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 12.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 13.Komunikat Przewodniczącego
 14.Skład Parlamentu
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)
 17.Ustanowienie gwarancji umiejętności (debata)
 18.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (debata)
 19.Umowa w sprawie towarów środowiskowych (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (155 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (76 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (32 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (103 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (247 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (618 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1774 kb)
Informacja prawna