Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 22. novembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcim sa európskeho semestra vrátane ročného prieskumu rastu na rok 2017 (rozprava)
 3.Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí * (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Hlasovanie
  5.1.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (hlasovanie)
  5.3.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (hlasovanie)
  5.4.Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov ***II (hlasovanie)
  5.5.Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí * (hlasovanie)
  5.6.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (hlasovanie)
  5.7.Zelená kniha o retailových finančných službách (hlasovanie)
  5.8.Európska obranná únia (hlasovanie)
  5.9.Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (hlasovanie)
  5.10.Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Situácia v Sýrii (rozprava)
 10.Vzťahy EÚ – Turecko (rozprava)
 11.Situácia v Predjordánsku vrátane osídľovania (rozprava)
 12.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 13.Oznámenie predsedníctva
 14.Zloženie Parlamentu
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
 17.Vytvorenie záruky získania zručností (rozprava)
 18.Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (rozprava)
 19.Dohoda o environmentálnych tovaroch (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (154 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (76 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (32 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (100 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (247 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (609 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1776 kb)
Právne oznámenie