Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 3 noiembrie 2016
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieșirile de lichidități suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 31 octombrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 31 octombrie 2016
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr.652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, prin completarea listei de boli ale animalelor și zoonoze din anexa respectivă (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 4 noiembrie 2016
retrimis fond: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care termenul pentru formularea de obiecțiuni s-a prelungit de la 1 la 3 luni la solicitarea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 19 octombrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele de evaluare pe bază de portofolii de referință și pentru procedurile de transmitere reciprocă a evaluărilor - C(2016)06703 – 2016/2963(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 24 octombrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieșirile de lichidități suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 31 octombrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

Decizia Comisiei privind retragerea următoarelor acte delegate:

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Namibia - C(2016)7060 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Ghana - C(2016)07049 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Swaziland - C(2016)07061 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Côte d’Ivoire - C(2016)07062 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Botswana - C(2016)07065 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind cadrul comun de monitorizare și evaluare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 3 octombrie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni
retrimis fond: LIBE

Notă juridică