Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0443(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0249/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0249/2015

Rasprave :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja
PV 23/11/2016 - 10.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Zapisnik
Srijeda, 23. studenog 2016. - Strasbourg

7. Emisije određenih atmosferskih onečišćivača (rasprava)
CRE

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling predstavila je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Adam Gierek (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Jan Huitema (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho i Dubravka Šuica.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo i Gesine Meissner.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 23.11.2016..

Pravna napomena