Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2033(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0307/2016

Ingediende teksten :

A8-0307/2016

Debatten :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0453

Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

16. Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude (debat)
CRE

Verslag over wegen naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude [2016/2033(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen presenteert het verslag en gaat in op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík.

Het woord wordt gevoerd door Nedzhmi Ali (rapporteur voor advies van de Commissie CONT).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luděk Niedermayer, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák en Brian Hayes.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Werner Langen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 24.11.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid