Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (συζήτηση)
 8.Αποτελέσματα της COP 22 στο Μαρακές (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 (ψηφοφορία)
  10.2.Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  10.3.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)
  10.4.Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  10.5.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)
  10.6.Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (ψηφοφορία)
  10.7.Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (ψηφοφορία)
  10.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συζήτηση)
 15.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (συζήτηση)
 16.Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)
 17.Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I (συζήτηση)
 18.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (συζήτηση)
 19.Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (συζήτηση)
 20.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 21.Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (268 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (64 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (94 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (12 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (37 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (117 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (341 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (71 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (645 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1603 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου