Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahojen siirrot
 7.Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt (keskustelu)
 8.Marrakeshin COP22-kokouksen tulokset (keskustelu)
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018 (äänestys)
  10.2.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  10.3.Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt ***I (äänestys)
  10.4.Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (äänestys)
  10.5.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (äänestys)
  10.6.EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (äänestys)
  10.7.Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (äänestys)
  10.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin sopimukseen (keskustelu)
 15.Makrotaloudellinen lisärahoitusapu Jordanialle ***I (keskustelu)
 16.Kohti lopullista alv-järjestelmää ja alv-petosten torjuminen (keskustelu)
 17.Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta ***I (keskustelu)
 18.EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (keskustelu)
 19.Pienten liikennealan yritysten uudet mahdollisuudet (keskustelu)
 20.Kansainväliset ilmailusopimukset (keskustelu)
 21.Euroopan energiaturvallisuus (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (233 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (64 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (86 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (32 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (129 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (304 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (482 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1683 kb)
Oikeudellinen huomautus