Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург

5. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

22 ноември 2016 г.

(*) Име с поверителен характер.

(*) (№ 1126/2016); (*) (№ 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (№ 1128/2016); Orazio Olivari (№ 1129/2016); Jonathan Knight (№ 1130/2016); Georgios Kornelakis (№ 1131/2016); (*) (№ 1132/2016); (*) (№ 1133/2016); (*) (№ 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (№ 1135/2016); Gaetano Cortese (№ 1136/2016); Gaetano Cortese (№ 1137/2016); Gaetano Cortese (№ 1138/2016); (*) (№ 1139/2016); (*) (№ 1140/2016); (*) (№ 1141/2016); Jonathan Gutteridge (№ 1142/2016); (*) (№ 1143/2016); (*) (№ 1144/2016); (*) (№ 1145/2016); Bastian Auser (№ 1146/2016); (*) (№ 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (№ 1148/2016); (*) (№ 1149/2016); Thomas Lappe (№ 1150/2016); Francesco Fornari (№ 1151/2016); (*) (№ 1152/2016); (*) (№ 1153/2016); (*) (№ 1154/2016); Pedro Preto Paulo (№ 1155/2016); Marco Jäger (№ 1156/2016); (*) (№ 1157/2016); (*) (№ 1158/2016); Emanuela Marchetta (№ 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (№ 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (№ 1161/2016); (*) (№ 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (№ 1163/2016); (*) (№ 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (№ 1165/2016); (*) (№ 1166/2016); Massimo D'Agostino (№ 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (№ 1168/2016); (*) (№ 1169/2016); (*) (№ 1170/2016); (*) (№ 1171/2016); (*) (№ 1172/2016); (*) (№ 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (№ 1174/2016); (*) (№ 1175/2016); Gaetano Cortese (№ 1176/2016); Isaac Ibáñez García (№ 1177/2016); (*) (№ 1178/2016); (*) (№ 1179/2016); Kurt Gommeringer (№ 1180/2016); (*) (№ 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (№ 1182/2016); Claire Monks (№ 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (№ 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (№ 1185/2016); (*) (№ 1186/2016); Remus Roman (№ 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (№ 1188/2016); Christopher Moore (№ 1189/2016); (*) (№ 1190/2016); (*) (№ 1191/2016); (*) (№ 1192/2016); (*) (№ 1193/2016); (*) (№ 1194/2016); (*) (№ 1195/2016); (*) (№ 1196/2016); Paolo Malaraggia (№ 1197/2016); (*) (№ 1198/2016); Jörg Prahl (№ 1199/2016); (*) (№ 1200/2016); Ghiță Daniel (№ 1201/2016); Paola Bellone (№ 1202/2016); (*) (№ 1203/2016); Lorella Dapporto (№ 1204/2016); Ada Raggi (№ 1205/2016); Umberto Lanzi (№ 1206/2016); Rene Vandi (№ 1207/2016); Giancarlo Ripa (№ 1208/2016); Riccardo Bertilotti (№ 1209/2016).

Председателят съобщи, че на 22 ноември 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.

Правна информация