Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 november 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 22 november 2016

(*) Nom confidentiel.

(*) (n° 1126/2016); (*) (n° 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (n° 1128/2016); Orazio Olivari (n° 1129/2016); Jonathan Knight (n° 1130/2016); Georgios Kornelakis (n° 1131/2016); (*) (n° 1132/2016); (*) (n° 1133/2016); (*) (n° 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (n° 1135/2016); Gaetano Cortese (n° 1136/2016); Gaetano Cortese (n° 1137/2016); Gaetano Cortese (n° 1138/2016); (*) (n° 1139/2016); (*) (n° 1140/2016); (*) (n° 1141/2016); Jonathan Gutteridge (n° 1142/2016); (*) (n° 1143/2016); (*) (n° 1144/2016); (*) (n° 1145/2016); Bastian Auser (n° 1146/2016); (*) (n° 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (n° 1148/2016); (*) (n° 1149/2016); Thomas Lappe (n° 1150/2016); Francesco Fornari (n° 1151/2016); (*) (n° 1152/2016); (*) (n° 1153/2016); (*) (n° 1154/2016); Pedro Preto Paulo (n° 1155/2016); Marco Jäger (n° 1156/2016); (*) (n° 1157/2016); (*) (n° 1158/2016); Emanuela Marchetta (n° 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (n° 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (n° 1161/2016); (*) (n° 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (n° 1163/2016); (*) (n° 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (n° 1165/2016); (*) (n° 1166/2016); Massimo D'Agostino (n° 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (n° 1168/2016); (*) (n° 1169/2016); (*) (n° 1170/2016); (*) (n° 1171/2016); (*) (n° 1172/2016); (*) (n° 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (n° 1174/2016); (*) (n° 1175/2016); Gaetano Cortese (n° 1176/2016); Isaac Ibáñez García (n° 1177/2016); (*) (n° 1178/2016); (*) (n° 1179/2016); Kurt Gommeringer (n° 1180/2016); (*) (n° 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (n° 1182/2016); Claire Monks (n° 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (n° 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (n° 1185/2016); (*) (n° 1186/2016); Remus Roman (n° 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (n° 1188/2016); Christopher Moore (n° 1189/2016); (*) (n° 1190/2016); (*) (n° 1191/2016); (*) (n° 1192/2016); (*) (n° 1193/2016); (*) (n° 1194/2016); (*) (n° 1195/2016); (*) (n° 1196/2016); Paolo Malaraggia (n° 1197/2016); (*) (n° 1198/2016); Jörg Prahl (n° 1199/2016); (*) (n° 1200/2016); Ghiță Daniel (n° 1201/2016); Paola Bellone (n° 1202/2016); (*) (n° 1203/2016); Lorella Dapporto (n° 1204/2016); Ada Raggi (n° 1205/2016); Umberto Lanzi (n° 1206/2016); Rene Vandi (n° 1207/2016); Giancarlo Ripa (n° 1208/2016); Riccardo Bertilotti (n° 1209/2016).

De Voorzitter deelt mede op 22 november 2016 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.

Juridische mededeling