Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0296/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0296/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0447

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

8.4. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0447)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0447)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου