Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-1276/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0450

Zapisnik
Četrtek, 24. november 2016 - StrasbourgKončna izdaja

8.7. Odnosi med EU in Turčijo (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Odnosi med EU in Turčijo (2016/2993(RSP))

Razprava je potekala dne 22. novembra 2016 (točka 10 zapisnika z dne 22.11.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 24. novembra 2016 (točka 3 zapisnika z dne 24.11.2016).

predlogi resolucij B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 in B8-1283/2016) (2016/2993(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1276/2016

(ki nadomešča B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 in B8-1283/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok in Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0450)

(Predlogi resolucij B8-1279/2016 in B8-1280/2016 so brezpredmetni.)

Pravno obvestilo