Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2966(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1229/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.8. Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1229/2016 και B8-1235/2016 (2016/2966(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1229/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1235/2016

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0451)

Παρεμβάσεις

Η Anna Maria Corazza Bildt σχετικά με την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου