Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 noiembrie 2016 - Strasbourg

8.10. Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA (vot)

Raport intitulat „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA” [2016/2033(INI)] Raportor: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0453)

Notă juridică