Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 24. novembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení)
 3.Vzťahy EÚ – Turecko (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia v Bielorusku (predložené návrhy uznesení)
 5.Petície
 6.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne
  7.2.Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul
  7.3.Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku
 8.Hlasovanie
  8.1.Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (hlasovanie)
  8.2.Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (hlasovanie)
  8.3.Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (hlasovanie)
  8.4.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (hlasovanie)
  8.5.Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  8.7.Vzťahy EÚ – Turecko (hlasovanie)
  8.8.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (hlasovanie)
  8.9.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (hlasovanie)
  8.10.Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (hlasovanie)
  8.11.Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (hlasovanie)
  8.12.Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (hlasovanie)
  8.13.Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Prístup k energii v rozvojových krajinách (rozprava)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (296 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (59 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (92 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (38 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (83 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (312 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (62 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (703 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1489 kb)
Právne oznámenie