Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. listopadu 2016 - Brusel

10. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání plenárního zasedání konaného ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2016 (PE 594.672/OJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

beze změny

Čtvrtek

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byly do čtvrtečního hlasování zařazeny návrhy usnesení B8-1304/2016 a B8-1305/2016 týkající se žádosti o posudek Soudního dvora Evropské unie o slučitelnosti návrhu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění