Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. november 2016 - Bruxelles

10. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden 30. november - 1. december 2016 (PE 594.672/OJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper at opføre forslag til beslutning B8-1304/2016 og B8-1305/2016 om indhentning af udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger under afstemningstiden på dagsordenen for torsdag.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse