Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

10. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων Ολομέλειας της 30ής Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2016 (PE 594.672/OJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί επ' αυτού οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Ο Πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, προτείνει να εγγραφούν στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1304/2016 και B8-1305/2016 με τις οποίες ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου