Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. november 2016 - Brüssel

10. Tööplaan

30. novembri ja 1. detsembri 2016. aasta istungite lõplik päevakorra projekt (PE 594.672/OJ) jagati laiali ja selle kohta tehti järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152).

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Juhataja tegi ettepaneku panna fraktsioonide kokkuleppe alusel neljapäevasel istungil hääletusele resolutsiooni ettepanekud B8-1304/2016 ja B8-1305/2016, millega taotletakse Euroopa Kohtult arvamust Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe kooskõla kohta aluslepingutega.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Tööplaan kinnitati.

Õigusalane teave