Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 listopada 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna

10. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. (PE 594.672/OJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Za zgodą grup politycznych Przewodniczący zaproponował, by do czwartkowej tury głosowania wpisać projekty rezolucji B8-1304/2016 i B8-1305/2016 w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna