Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. novembra 2016 - Brusel

10. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu rokovaní plenárnej schôdze 30. novembra a 1. decembra 2016 (PE 594.672/OJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol, aby sa do programu štvrtkového hlasovania zaradili návrhy uznesenia B8-1304/2016 a B8-1305/2016, ktorými sa Súdny dvor žiada o predloženie stanoviska k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním.

Parlament návrh schválil.

Týmto bol stanovený program práce.

Právne oznámenie