Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - Bryssel

10. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdena den 30 november och 1 december 2016 (PE 593.806/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

I överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen att följande ärenden skulle tas upp till omröstning på torsdagen: resolutionsförslagen B8-1304/2016 och B8-1305/2016 om yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande