Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2047(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0353/2016

Внесени текстове :

A8-0353/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0475

Протокол
Сряда, 30 ноември 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

11.  Бюджетна процедура за 2017 г.: общ текст (разискване)
CRE

Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Изказа се Jean Arthuis (председател на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI

Заместник-председател

Jens Geier и Indrek Tarand представиха доклада.

Изказаха се: Ivan Lesay (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Андрей Новаков и Patricija Šulin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Vladimír Maňka.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Ivan Lesay и Jean Arthuis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.20 от протокола от 1.12.2016 г г.

Правна информация